Školní řád

 

 

 

školní řád je k nahlédnutí v sekci "ke stažení" - záložka povinně zveřejňované informace

  

             

 

INFORMACE PRO RODIČE MŠ PÍSNIČKA

 

 

 

Děti se zpravidla přijímají od 6,00 do 8,00 hodin, avšak je možné dítě ve vyjímečném případě po dohodě přivést kdykoliv během dne a také si dítě kdykoliv vyzvednout. Děti které odcházejí domů po obědě (ve 12.00 hodin) se ráno vždy nahlašují učitelce ve třídě zapsáním do sešitu.

Nepřítomnost dítěte omlouvejte vždy a to buď telefonicky nebo písemně e mailem (Neomluvená nepřítomnost dítěte delší než 2 týdny, může být důvodem k ukončení docházky do MŠ-školský zákon)

 

 

 

Dítě do mateřské školy potřebuje:

  • bačkory (pantofle jsou nevhodné)
  • oblečení na vycházku (raději starší)
  • náhradní oblečení (spodní prádlo,tričko,punčocháče,ponožky)
  • pyžamo (každý pátek se vrací na vyprání domů)
  • hrneček (pitný režim)
  • balení papírových kapesníků (minimálně 1x za pololetí)
  • děti si mohou přinést vlastní hračku, neručíme za její poškození nebo ztrátu
  • do MŠ sladkosti na odměňování dětí (dobrovolné)

 

 

Je zakázáno do mateřské školy přinášet předměty ohrožující zdraví nebo narušující dobré mravy a repliky zbraní.

Ve všech prostorách mateřské školy je zakázáno kouření!

 

Režim mateřské školy a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnkách v šatnách u jednotlivých tříd.

 

 

Rodiče, čtěte nástěnky!   Více smajlíků ke stažení