Školní řád

 

 

 

školní řád je k nahlédnutí v sekci "ke stažení" - záložka povinně zveřejňované informace

  

             

 

INFORMACE PRO RODIČE MŠ PÍSNIČKA

 

 

 

Děti se zpravidla přijímají od 6,00 do 8,00 hodin, avšak je možné dítě po dohodě přivést kdykoliv během dne a také si dítě kdykoliv vyzvednout. Děti které odcházejí domů po obědě (ve 12.00 hodin) se ráno vždy nahlašují učitelce ve třídě.

Nepřítomnost dítěte omlouvejte vždy a to buď telefonicky nebo písemně e mailem (Neomluvená nepřítomnost dítěte delší než 2 týdny, může být důvodem k ukončení docházky do MŠ-školský zákon)

 

 

 

Dítě do mateřské školy potřebuje:

  • bačkory (pantofle jsou nevhodné)
  • oblečení na vycházku (raději starší)
  • náhradní oblečení (spodní prádlo,tričko,punčocháče,ponožky)
  • pyžamo (každý pátek se vrací na vyprání domů)
  • hrneček (pitný režim)
  • balení papírových kapesníků (minimálně 1x za pololetí)
  • děti si mohou přinést vlastní hračku, neručíme za její poškození nebo ztrátu
  • do MŠ sladkosti na odměňování dětí (dobrovolné)

 

 

Je zakázáno do mateřské školy přinášet předměty ohrožující zdraví nebo narušující dobré mravy a repliky zbraní.

Ve všech prostorách mateřské školy je zakázáno kouření!

 

Režim mateřské školy a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnkách v šatnách u jednotlivých tříd.

 

 

Rodiče, čtěte nástěnky!   Více smajlíků ke stažení