Sponzoři

 Ing Jan Ficenec, Vladimíra Ficenecová 

1. finanční dar ve výši 5000,-Kč

                                                               

 2. doplnění písku do pískovišť a dopadové plochy u horolezecké stěny

                          

 p. Roman Cicko – drobné opravy pro MŠ      

Uvítáme další sponzory,kteří se chtějí podílet na neustálém vylepšování naší mateřské školy Písnička...

Děkujeme