Zápis do mateřské školy bude probíhat ve dnech

 14. 4. - 15. 5. 2019

 •   I.   fáze - vydávání přihlášek
 •  II.  fáze - sběr přihlášek
 • III. fáze - vyhodnocování řízení
 
 
I. fáze - vydávání přihlášek je elektronické na internetové adrese: zapisms.usti-nad-labem.cz/  
     (systém vás provede vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknete)

 

nebo si ji můžete vyzvednout osobně 

v mateřské škole Písnička : 

18. 4. 2019 od 9.30 hod. do 11.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod.

25. 4. 2019 od 9.30 hod. do 11.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.00 hod. 

Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte) z kartičky jeho zdravotní pojišťovny.

 

 

II. fáze - sběr přihlášek 

od 14. 5. do 15. 5. 2019 od 8.00 hod. do 12.00 hod.

                                 a od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

v mateřské škole kde p. ředitelce předložíte řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. Na zápis se musíte dostavit i s dítětem !!!

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou MŠ doplněna , je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

 

 

 

III. fáze - vyhodnocování řízení  od 21. 5. 2019 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo sms. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn ve vitríně MŠ a na webových stránkách MŠ. 

Zápis dětí do mateřských škol ve městě Ústí nad Labem                            

Will your child be 5 years old in August?  Don’t forget that there is a new obligation to attend kindergarten.    

Enrollment to kindergarten in Ústí nad Labem 14th May 2019 to 15th May 2019 from 8.00 until 12.00  and from 13:00 to 15:00 Attention: from 15th April to 15th May 2019 you can fill in an electronic application or pick it up at the school. https://zapisms.usti-nad-labem.cz

Do not leave everything until the last minute because you also have to visit a children’s doctor along with the application.

Compulsory pre-school education applies to foreigners who are entitled to stay in the Czech Republic permanently or for more than 90 days. The child's legal representative commits an offense (fine of CZK 5,000) if:

 • He/she doesn‘t register the child for compulsory pre-school education.
 • He/she neglects care for the compulsory pre-school education of the child.

You can sign the child up for any number of kindergartens. You must, however, be present at each of them personally and with the child because of the submission of the application in paper form. To enroll come with the child, and bring the following

 • a completed application for admission to the kindergarten,
 • the child’s birth certificate,
 • your residence card and the child's ID (i.e. passport)
 • proof of your residence and the place of residence of the child, if different from the residence specified in the document (e.g. lease agreement, delivery note, etc.) Children aged 3 to 6 years old, but at the earliest from 2 years of age, may attend kindergarten.

We will help you choose a school, fill in the application form, and find a doctor.  We will also  accompany you to the registration and we will answer your questions. Contact us at 732 827 177 or via email usti@p-p-i.cz

Poradna pro integraci Velká Hradební 33 400 01 Ústí nad Labem

 

Вашему ребёнку исполняется в августе 5 лет?

Незабудьте! Ваш ребёнок должен ходить в детский сад. Посещение детского сада явяется обязательным дошкольным образованием по закону. Внимание! От 15. 4. 2019 до 15. 5. 2019 заполните заявление в электронном виде https://zapisms.usti-nad-labem.cz или возмите его в детском саду. 

Сделайте, пожалуйста, всё вовремя, потому что с заполненным заявлением вы будете обязаны посетить детского врача.

Ответственность родителей

Согласно закону, обязанность посещать детский сад применяется и для детей - иностранцев, которые легально проживают на територии Чешской республики постоянно или дольше 90 дней. Родитель совершает правонарушение (штраф 5000 крон), если: 

 • Незапишет ребёнка к обязательному предшкольноу образованию. 
 • Пренебрегает заботой об обязательном дошкольном образовании ребёнка. 

Запись ребёнка в детский сад

Предварительную запись ребёнка можно осуществить в любое количество детских садов. В каждый из них вы будете обязаны явиться с ребёнком с целью подачи заявления на бумажном носителе.

К записи приходите с ребёнком и принесите с собой следующие документы: 

 • заполненое заявление о приёме ребёнка в детский сад, 
 • свидетельство о рождении,
 • ваше удостоверение личности и ребёнка,
 • удостоверение о вашем адресе проживания и адресе проживания ребёнка, если он отличается.

Детский сад могут посещать дети от 3 до 6 лет. 

Мы Вам поможем с выбором детского сада, заполнить анкету и найти детского врача, проводим Вас к записи, ответим на Ваши вопросы. 

Просим Вас о предварительной регистрации. 

Свяжитесь с нами на тел. 734 154 859 или по електронной почте usti@p-p-i.cz

 

Poradna pro integraci

Velká Hradební 33

400 01 Ústí nad Labem

Vào tháng 8 con của bạn sẽ 5 tuổi? Bạn đừng quên rằng, theo luật mới con của bạn bắt buộc phải đi trường mẫu giáo.   

Đăng ký vào trường mẫu giáo ở Ústí nad Labem 14. 5. 2019 và 15. 5. 2019 từ 8.00 đến 12.00  giờ và từ 13:00 đến 15:00

 

Chú ý từ 15. 4.  2019 đến 15. 5. 2019 bạn hãy điền vào mẫu đơn điện tử hoặc lấy mẫu đơn tại trường  https://zapisms.usti-nad-labem.cz

Bạn đừng để điều này đến phút cuối cùng, vì sau khi điền mẫu đơn, bạn phải đến chỗ bác sỹ trẻ em.  

Trẻ em người nước ngoài có thường trú trên lãnh thổ CH Séc hoặc cư trú trên 90 ngày có nghĩa vụ đi học trường mẫu giáo.   Người đại diện pháp lý cho trẻ em vi phạm quy định luật pháp (tiền phạt 5 000 Kč), nếu: 

 • Không đăng ký cho trẻ đi học mẫu giáo.           Không chăm lo việc giáo dục mẫu giáo cho trẻ.

Bạn có thể đăng ký cho con nhiều trường mẫu giáo. Bạn phải trực tiếp đến từng trường với con để nộp đơn vào trường.  Khi đến đăng ký, bạn đi cùng con và mang theo những giấy tờ sau:

 • Đơn xin vào trường mẫu giáo,
 • Giấy khai sinh của con,
 • Thẻ cư trú của bạn và của con, hoặc hộ chiếu
 • Giấy nhà ở của bạn và của con, nếu bạn có địa chỉ khác so với địa chỉ ghi trong giấy tờ các nhân. (ví dụ: hợp đồng thuê nhà, giấy chứng nhận địa chỉ nhận thư,…)

Trẻ em có thể đi mẫu giáo thường từ 3 đến 6 tuổi, nhưng sớm nhất là từ 2 tuổi.

Chúng rôi có thể giúp bạn chọn trường, điền vào đơn đăng ký và tìm bác sỹ, chúng tôi cũng đưa đến trường đăng ký và trả lời các thắc mắc của bạn.  Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại 734 154 508 hoặc email  usti@p-p-i.cz

 

     Văn phòng hỗ trợ hội nhập - PPI

                                                                   Velká Hradební 33 https://zapiszs.usti-nad-labem.cz                    400 01 Ústí nad Labem

  

 

 
CO NABÍZÍME:
 • 2 věkově smíšené třídy, nově zřízená třída předškolních dětí a třída pro děti mladší 3 let

 • práce na PC a interaktivních tabulích

 • individuální práce s dětmi, příprava předškoláků na vstup do ZŠ

 • akce MŠ - divadla, výlety, pracovní dílny s rodiči, oslava Dne dětí, noční párty, rozloučení s předškoláky,účast v projektech a soutěžích, návštěvy dopravního hřiště, zooterapie, exkurze a další.

 • kvalifikovaný pedagogický personál

 

Ředitelka mateřské školy bude k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/19 přijímat 26 dětí ( počet volných míst je informativní s ohledem na udělené odklady školní docházky).

Ředitelka mateřské školy stanovila dle § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. na školní rok 2017/18 tato kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (bodový systém): tato kritéria se snaží o předcházení diskriminace a zohledňují koncepci školské politiky města Ústí nad Labem

1.Školský obvod MŠ

 • Místo trvalého pobytu ve školském obvodu: 1000 bodů
 • Místo trvalého pobytu mimo školský obvod: 0 bodů

2. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2018)

 • předškoláci* šestiletí (odklad šk.docházky): 340 bodů
 • předškoláci* pětiletí: 320 bodů
 • čtyřletí: 180 bodů
 • tříletí: 160 bodů
 • dvouletí: 20 bodů
 • jednoletí: 0 bodů

3. Trvalý pobyt (dítěte)

 • ve městě Ústí nad Labem: 80 bodů
 • mimo město Ústí nad Labem: 0 bodů

4. Každodenní docházka dítěte

 • s celodenní délkou pobytu: 40 bodů
 • s půldenní délkou pobytu: 0 bodů

5. Sourozenec

 • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2018): 10 bodů
 • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů

6. Den věku dítěte v roce

 • za každý den k 31. 8. 2018: 0.02 bodu

 

Kritérium „školský obvod MŠ“ se uplatní pouze pro děti, které do 31.8.2018 dosáhnou nejméně tří let věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (cizinci místo pobytu). Trvalý pobyt se posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

* děti, které dosáhnou věku šesti let do 31. 8. 2018, tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( Z.č. 561/2004 Sb., § 34, odst.4).