Děti přijímáme i v průběhu roku, v současné době máme stále ještě volná místa ve smíšených třídách pro děti 3,5- 5 leté

 

 
CO NABÍZÍME:
  • 2 věkově smíšené třídy, třída předškolních dětí a třída pro děti mladší 3 let

  • příjemné prostředí, vlídné klima ve třídě

  • práce na PC a interaktivních tabulích

  • individuální práce s dětmi, příprava předškoláků na vstup do ZŠ

  • akce MŠ - divadla, výlety, pracovní dílny s rodiči, oslava Dne dětí, noční párty, rozloučení s předškoláky,účast v projektech a soutěžích, návštěvy dopravního hřiště, zooterapie, exkurze a další.

  • kvalifikovaný pedagogický personál

 

K zápisu do MŠ potřebujete: 

  • vyplněný formulář - žádost o přijetí dítěte potvrzený od dětského lékaře (připraven ke stažení v záložce povinně zveřejňované informace)

  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

  • rodný list dítěte

Pokud máte vše připraveno, stačí si domluvit termín zápisu s ředitelkou školy a dostavit se do mateřské školy (kancelář ředitelky MŠ)