O  NÁS   

 

Děti jsou umístěny ve 2 smíšených třídách, třetí třída je určena pro děti mladších 3 let, čtvrtá třída je pro předškoláčky. Ve smíšených třídách se setkávají děti všech věkových skupin. Nespornou výhodou smíšených tříd je rozvoj sociálních vztahů dětí, a upevňování harmonického soužití. S dětmi se pracuje skupinově i individuálně.

V naší mateřské škole pracuje 15 zaměstnankyň, z toho osm pedagogických, dvě provozní, dvě kuchařky, vedoucí stravovny, hlavní účetní školy a chůva. Cílem a snahou zaměstnanců naší mateřské školy je, aby se zde dítě cítilo šťastně a spokojeně a odcházelo jako samostatné, sebejisté a zdravě sebevědomé dítě.