Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

1.      Název:
Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace

2.      Důvod a způsob založení:
Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem. MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou – viz Zřizovací listina - naleznete na https://www.mspisnicka.cz v sekci: „Ke stažení“ nebo v listinné podobě u ředitelky MŠ

3.      Organizační struktura:

 

 

 

Počet zaměstnanců: 15, počet dětí na škole: 97 (4 třídy, z toho jedna třída se sníženým počtem dětí mladších 3 let)

4.      Kontaktní spojení:

  4.1   statutární zástupce MŠ: Bc. Kalina Grusová ředitelka

4.2  Kontaktní poštovní adresa: Studentská 6, 403 31 Ústí nad Labem

4.3  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Studentská 6, 403 31 Ústí nad Labem

4.4  Úřední hodiny: ve všedních dnech zpravidla 10,00 – 13,00 hodin nebo dle domluvy

4.5  Telefonní čísla: 475 507 090 – vedoucí stravovny (spojovatelka), 736 633 305 - ředitelka, 603 288 576 – zástupkyně ředitelky

4.6  Číslo faxu: ne

4.7  Adresa internetové stránky: https://www.mspisnicka.cz

4.8  Adresa e-podatelny: reditelka@mspisnicka.cz

4.9  Další elektronické adresy: jara.dana@mspisnicka.cz (zástupkyně ředitelky)

5.      Případné platby lze poukázat: účet školy zřízený u ČSOB číslo: 915183343/0300

6.      IČO: 70 20 10 21

7.      DIČ: CZ 702 01 021

8.      Dokumenty:

8.1  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem: „Ať je jaro nebo zima, s naší školkou je nám prima“, směrnice: seznam vydaných směrnic naleznete https://www.mspisnicka.cz v sekci: „Ke stažení“  v listinné podobě jsou k nahlédnutí u ředitelky MŠ.

8.2  Rozpočet školy: Provozní rozpočet školy stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát

9.   Žádosti o informace: Informace lze získat ústně nebo písemně, nebo na emailu školy: reditelka@mspisnicka

10.  Příjem žádostí a dalších podání: lze podávat ústně do protokolu nebo písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Studentská 6, 403 31 Ústí nad Labem, nebo na emailu školy: reditelka@mspisnicka.cz

11.  Opravné prostředky: lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Studentská 6, 403 31 Ústí nad Labem.

11.1   Formuláře: Žádost o poskytnutí informace, Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - dokumenty naleznete na https://www.mspisnicka.cz v sekci: „Ke stažení“.

12.  Popisy postupů-návody pro řešení životních situací: nejsou konkrétně stanoveny.

13.  Předpisy:

13.1   Nejdůležitější používané předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, Zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

13.2   Vydané právní předpisy: nemáme (pouze vnitřní směrnice školy)

14.  Úhrady za poskytování informací: viz sazebník níže

14.1   Sazebník úhrad za poskytování informací: dokument naleznete na https://www.mspisnicka.cz v sekci: „Ke stažení“.

14.2   Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nemáme

15.  Licenční smlouvy: nemáme

16.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: dokument naleznete na https://www.mspisnicka.cz v sekci: „Ke stažení“.

 

Schválený rozpočet příspěvkové organizace a schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020 a 2021

rozpočet 2019.pdf (684574)

střednědobý výhled.pdf (746779)