Stravné a školné na DUBEN 2019 vybíráme 

v pondělí  1. dubna v hotovosti v kanceláři MŠ od 6,30 do 16,00 hod.

Pro  příkaz do banky  8. dubna 2019

 

Výše plateb budou vyvěšeny v tištěné formě na nástěnkách jednotlivých tříd. Z důvodu ochrany osobních dat (GDPR) nelze bez písemného souhlasu uveřejnit výše úhrad na webových stránkách, ani tuto informaci poskytovat po telefonu a zasílat na emailové adresy.  

 

Stanovuji termíny pro placení stravného a úplat za předškolní vzdělání  

na školní rok 2018 / 2019 takto:    
na měsíc den datum platby v hotovosti den datum platby převodním příkazem
září 2018 pondělí 3. září pondělí 10. září
říjen 2018 pondělí 1. října pondělí 8. října
listopad 2018 pondělí 29. října pondělí 5.listopadu
prosinec 2018 pondělí 27. listopadu ZMĚNA pondělí 4. prosince
leden 2019 pondělí 7. ledna 2019 pondělí 7. ledna 2019
únor 2018 pondělí 4. února pondělí 11. února
březen 2019 pondělí 4. března pondělí 11. března
duben 2019 pondělí 1.dubna pondělí 8.dubna
květen 2019 pondělí 29.dubna pondělí 6. května
červen 2019 pondělí 3. června pondělí 10.června
prázdniny 2019 pondělí 24.června pondělí 1.července

 

 Platba stravného:

 

Dítě s celodenní docházkou ...........30,- Kč

Dítě s odkladem školní docházky......35,-Kč

Dítě s polodenní docházkou..............25,-Kč

 

 

 

 

Platba úplaty za předškolní vzdělávání (školného):

 

                                         380,- Kč

 

Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí rodiče za dítě, které navštěvuje poslední ročník MŠ (tj. dosáhne v době od září do srpna 6 ti let) a dále zákonní zástupci dítěte, kteří pobírají opakovaně dávky hmotné nouze, pěstounské péče, zvýšení příspěvku na péči (žádost o prominutí úplaty je k vyzvednutí u vedoucí stravovny).