AKTIVITY

Nadstandardní aktivity mateřské školy: V mateřské škole nabízíme polodenní výlety, exkurze do zajímavých míst, pořádáme noční párty, navštěvujeme pravidelně dopravní hřiště v Krásném Březně. V MŠ pořádáme pravidelná divadelní představení.

S dětmi navštěvujeme kulturní pořady, účastníme se výtvarných a sportovních soutěží a zapojujeme se do různých projektů, které zkvalitňují naši práci s dětmi. Jako příklad můžeme uvést spolupráci s Českou obcí sokolskou v projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky." Od září 2018 jsme zařazeni do projektu"Medvídek Nivea" Jde o integrační program "Medvídek Nivea" který pomáhá dětem s přípravou na vstup do základní školy.

Pro rodiče připravujeme společné akce rodičů a dětí např. vánoční a velikonoční dílničky, rozsvěcení vánočního stromku na školní zahradě s vánočním mini trhem, zahradní slavnosti - DEN PRO RODINU, slavíme Den dětí, pořádáme karnevaly,loučíme se s předškoláky.  
Naše celoroční práce směřuje k tomu, aby byly spokojené nejen naše děti, ale i jejich rodiče.